Obchodní název: žihelská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Barva: červenožlutá
Stratigrafické členění: kadomské stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně až hrubozrnná, na povrchu se vyskytuje často ve velkých balvanech (největší je tzv. Dědek asi jkm sz. od nádraží Žihle, nebo ve skupinách balvanů
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.