Obchodní název: tiská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: tmavě šedá až modrošedá
Stratigrafické členění: kadomské stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně až hrubozrnná biotitická žula s vyrostlicemi namodralého,nažloutlého nebo načervenalého živce. Obtížně opracovatelná,ale odolná vůči opotřebení. Odrůda s namodralými živci se nazývá český labradorit.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Nár.muzeum . Praha.

tiská žula