Obchodní název: podhornoújezdský pískovec (hořický)
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: monomiktní
Barva: bělošedá až šedožlutá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Jemnozrnný. V lomu rozeznávají dvě polohy, svrchní - vhodnou pro hrubé kamenické práce, spodní pro ušlechtilé kamenické a sochařské práce, mezi nimi shnilku - nekvalitní polohu.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.