Obchodní název: božanovský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: bělošedá
Litostratigrafické členění: jizerské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - střední turon
Makroskopický popis: Bělošedý , rezavě šmouhovaný, hrubě zrnitý, křemenný až arkózovitý( živcový ) pískovec, tvrdý, obtížně opracovatelný, odolný vůči mechanickým vlivům a povětrnosti, vhodný do exteriérů,časté šikmé zvrstvení
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.Fyz.mech.vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu V dejvicích. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

božanovský pískovec  
Božanovský pískovec z lomu v Podhorní Újezdě. Velikost vzorku cca 10x10 cm Foto: Miroslav Toužimský (2013)