Obchodní název: dolnobřezinecká (světelská) žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Barva: žlutá, modrá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobno až středně zrnitý granit, navětralý má žlutavou barvu a je oblíbený pro svůj teplý odstín,nenavětralý je světle až šedomodrý
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.