Obchodní název: lipnická žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: namodrale světle šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobně až středně zrnitá,někdy nazývaná jako typ Stvořidla (typ se shluky biotitu)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum.Fyz.mech.vlastnosti z lomu Březek převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích.

lipnická žula  
 
lipnická žula