Obchodní název: hloubětínský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Literatura: Rybařík, V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík, V. (2004): Z minulosti pražských lomů (3)., Kámen,10,3 15 - 20. Praha. Berit T. (2007): Kámen v pražských stavbách. Bakalářská práce. VŠB. Ostrava.