Obchodní název: vyšehořovický pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle okrová
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství - perucké vrstvy
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Cenomanské sladkovodní pískovce
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

vyšehořovický pískovec  
 
vyšehořovický pískovec