Obchodní název: skutečská (prosetínská) žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Střednězrnitá
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Fyz.mech. vlastnosti horniny v lomu Ctětín byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích.

skutečská (prosetínská)  žula  
Leštěná žula z lomu Švihov. Velikost mafické enklávy v hornině cca 10x6 cm