Obchodní název: hlinecká žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: modrošedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobnozrnný biotitický až amfibol-biotitický granodiorit, s ojedinělými tmavými, bazickými peckami (do 5cm) nebo aplitovými žilkami do 2cm. Je pevný, trvanlivý, dobyvatelný ve velkých blocích (v roce 1925 byl vylomen blok o objemu 240m3).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Kočárek E. (1990): Přírodní kámen stanic pražského metra.Přírodní vědy ve škole. 41.Praha. Kováč J. (1983): Dekorační kameny použité při výstavbě Paláce kultury v Praze. Geol.průzk. 1.Praha. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Národní muzeum Praha.

hlinecká žula  
 
hlinecká žula