Obchodní název: boršovská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: žlutošedá, modrošedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobnozrnná, značně rozpukaná
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum. Brno.

boršovská žula  
Foto: Jiří Rudolský (2004)