Obchodní název: řásenská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: porfyrická
Přívlastek: porfyrický
Barva: šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Střednězrnitá
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Kočárek E.(1989): Přírodní kámen stanic pražského metra.-Přírodní vědy ve škole.41.Praha.Gartner O.(1936): Řásenská žula.Kámen,17,100-101. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartoteky Kloknerova ústavu v Praze 6.

řásenská žula  
 
řásenská žula  
 
řásenská žula