Obchodní název: číměřská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: porfyrická
Přívlastek: porfyrický
Barva: šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně zrnitý , převážně porfyrický granit, používá se především na hrzbé kamenické výrobky
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.