Obchodní název: nučický pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: červená
Stratigrafické členění: paleozoikum - perm
Makroskopický popis: Pískovec až arkóza, převážně středně, místy hrubě zrnitý, s nepravidelnými polohami drobně až hrubě zrnitého slepence. Tmavěji červeného pískovce se používalo převážně k místním stavebním účelům. Světleji červeného pískovce jako kamene tesaného.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

nučický pískovec