Obchodní název: úpický pískovec (Lány)
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: rudohnědá
Litostratigrafické členění: trutnovské souvrství
Stratigrafické členění: paleozoikum - perm - spodní perm - - saxon
Makroskopický popis: Rudohnědý arkózovitý pískovec, místy s křemennými valounky , vápnitý. Geologicky patří k nejsvrchnější části havlovických vrstev trutnovského souvrství. Vyznačují se růžovou až sytě červenou barvou s jemnou až střední zrnitostní skladbou. Jedná se o pevné červené pískovce s dobrou odolností proti vlivu povětrnosti a kyselin.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.

Lány červený pískovec  
Foto: Barbora Dudíková (2015)  
Lány červený pískovec 1  
Foto: Barbora Dudíková (2015)  
úpický pískovec  
 
úpický pískovec