Obchodní název: přílepský pískovec - přílepák
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: světle šedý, nahnědlý
Stratigrafické členění: paleozoikum - karbon
Makroskopický popis: Arkózový pískovec až arkóza
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.