Obchodní název: popovický (todický) syenit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Přívlastek: melanokratní
Barva: černošedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobně až středně zrnitý melanokratní křemenný diorit až křemenné gabro. Ojediněle světlé skvrny.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík V.(1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny.Geol. průzk.,33,260-265. Fyz.-mech. vlastnosti převzaty z kartoteky Kloknerova ústavu v Praze 6.

popovický (todický) syenit  
Foto: Jiří Rudolský (2004)  
popovický syenit  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
popovický (todický) syenit  
Foto: Miroslav Toužimský (2008)