Obchodní název: peceradské gabro
Hornina: gabro
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Textura: porfyrická
Barva: nazelenale černá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Hrubozrnné pyroxen-amfibolické až křemenné gabro (diorit či gabrodiorit).Obsahuje polohy jemnozrnnějšího dioritu
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny.-Geol. průzkum.,33,260-265.

peceradské gabro  
 
peceradské gabro