Obchodní název: Čertovo břemeno(vepická žula)
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: porfyrická
Přívlastek: melanokratní
Barva: namodrale tmavě šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně zrnitý, amf-bi až bi-amf melagranit až kvarcsyenit s 3cm vyrostlicemi živců. Světlejší facie v minulosti lámána jako milevská žula pro hrubé kamenické práce.Zvláštní postavení mezi hlubinnými intruzivy středočeského plutonu.Nazývá se rovněž durbachit. Má tmavší základní hmotu a vyrostlice světlých živců.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Čertovo břemeno(vepická žula)  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2004)  
Čertovo břemeno(vepická žula)  
Foto: Jiří Rudolský (2004)  
Čertovo břemeno(vepická žula)  
Foto: Miroslav Toužimský (2004)