Obchodní název: blatenská žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: světle šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně zrnitý biotitický (např. Řečice, Defurovy Lažany) až amfibol-biotitický granodiorit (např. Velenovy), obsahuje občas tmavé uzavřeniny nebo světlé žilky, dobře leštitelný, příbuzný typ je i tzv. červenský (tj. typ vyskytující se v j. lemu blatenské intruze, tmavší, amfibolem a uzavřeninami bohatší, silně deformovaný - např. lom Vlčkovice).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.Dudek A.- Fediuk F.(1960): Granodioritové lomy v okolí Blatné. Geotechnica.30. Praha 1960.

blatenská žula  
Foto: Jiří Rudolský (2004)  
blatenská žula  
Blatenská žula z lomu Řečice u Blatné. Vzorek o velikosti cca 10X10 cm Foto: Miroslav Toužimský (2004)