Obchodní název: říčanská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: namodrale šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Jde o středně až hrubě zrnitý, biotitický, s malým množstvím muskovitu, porfyrický(narůžovělé vyrostlice živců) granit, místy s tmavými uzavřeninami,je považován za nejmladší intruzi středočeského plutonu.Hůře leštitelný, proto se používal především na dlažbu a kvádrové práce, vyjímečně na náhrobky a pomníky.Někdy byla nazývána kostelecká.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Kováč J. (1983): Dekorační kameny použité při výstavbě Paláce kultury v Praze.Geologický průzkum 1.Janousek, V., Rogers, G., Bowes, D.R. & Vankova, V. (1997). Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Ricany granite, Czech Republic. J. Geol. Soc., London, 154, 807-815.

říčanská žula