Obchodní název: povltavská žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Střednězrnitý amfibol-biotitický až biotit-amfibolický granodiorit kozárovického typu s častými tmavými uzavřeninami. Podobného typu je i tmavší, namodralá tzv. chramostská žula.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartoteky Kloknerova ústavu v Dejvicích. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.

vltavská žula  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
vltavská žula1  
Žula z lomu Hřiměždice. Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
povltavská   žula  
Povltavská žula. Vzorek z lomu Hřiměždic