Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: bělošedá až šedožlutá
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Bělošedý, šedožlutý, často rezavě , světle až tmavě hnědočervenavě šmouhovaný či skvrnitý, převážně hrubě zrnitý arkózový pískovec ( až arkóza ) až drobnozrnný arkózovitý slepenec
Literatura: Rybařík V.(1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Hořice v Podkrkonoší 1994. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Šrámek J. ( 1989) : Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy, Věst.Ústř. Úst. Geol. 64, 2, 91 - 102

žehrovický pískovec - žehrovák