Obchodní název: hudčická žula-blatenský typ plutonu
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: šedá, tmavěšedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně zrnitý biotit - amfibolický granodiorit s hojnými tmavými uzavřeninami a proniky mladšího magmatu do staršího - proto není vhodný pro leštěné obklady, používá se pro řezané a broušené dlažby. V porovnání s typickým blatenským typem je výrazně tmavší a bohatší amfibolem.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky.Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Dudek A., Fediuk F.(1956): Geologie a petrografie lomové oblasti hudčické. Sbor. ÚÚG,13,odd.geol.,159-213.

hudčická žula-blatenský typ plutonu