Obchodní název: nečínská žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: namodrale světle šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Podobné složení jako požárská žula.
Literatura: Janousek, V., Bowes, D. R.., Rogers, G., Farrow, C. M. & Jelinek, E. (2000): Modelling diverse processes in the petrogenesis of a composite batholith: the Central Bohemian Pluton, Central European Hercynides. Journal of Petrology, 41, 511-543.Waldhauserová J., Ledvinková V. (2004): Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area. - Krystalinikum, 30.93-120.

nečínská žula