Obchodní název: požárská žula
Hornina: trondhjemit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: namodrale světle šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Biotitický leukokratní křemenný diorit (trondhjemit),občas obsahuje menší ostře ohraničené jemnozrnné tmavé (biotitové) uzavřeniny. Dobře leštitelný,následkem větrání biotitu žloutne až hnědne.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky.- Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

požárská žula  
 
požárská žula  
 
požárská žula