Obchodní název: porfyry na Vimpersku

Minerál % cca % od % do Popis
amfibol          
biotit          
živce          
křemen          

Porfyr výbrus 1  
Korodovaná vyrostlice plagioklasu v drobnozrnné základní hmotě. Foto: Jaroslava Pertoldová (2003)  
Porfyr vybrus  
V jemnozrnné základní hmotě tvořené drobnými zrníčky živců, křemene a slíd se nacházejí vyrostlice plagioklasů a křemene, lze pozorovat i hnědé lišty biotitu. Foto: Jaroslava Pertoldová (2003)