Obchodní název: weinsberský granit

Minerál % cca % od % do Popis
biotit          
K-živec          
plagioklas          
křemen          

Weinsberg výbrus  
Výbrus weinsberského granitu v nezkřížených nikolech. Zonární a lamelované vyrostlice plagioklasu, křemen a hnědé lišty biotitu. Foto: Barbora Dudíková (2003)