Obchodní název: bělohradský pískovec

Minerál % cca % od % do Popis
biotit   1        
křemen   76       subangulární až suboválné klasty s nízkou sféricitou, střední velikost 0,14 mm  
K-živec   9       subangulární klasty s nízkou sféricitou, střední velikost 0,17 mm  
muskovit   1       drobné šupinky, sericit je sekundární, tvoří alterace na živcích  
plagioklas          
titanit   1        
zirkon   1