Obchodní název: havlovický (devítikřížský) pískovec (Krákorka)

Minerál % cca % od % do Popis
křemen   86       Klasty jsou subangulární až suboválné s nízkou sféricitou.  
K-živec   4       subangulární až suboválné klasty s nízkou sféricitou o střední velikosti 0,26 mm  
muskovit     0   1   Drobné tence protáhlé šupinky.Sericit způsobuje alterace na živcích.  
turmalin     0   1