Obchodní název: zámělský pískovec

Minerál % cca % od % do Popis
dolomit         tvoří součást tmelu  
glaukonit   9       autigenní, tvoří hrudkovité agregáty o velikosti až 0.6mm  
illit         tvoří součást tmelu  
kaolinit         tvoří součást tmelu  
křemen   79       tvoří buď úlomky nebo je součástí tmelu  
limonit         rozptýlený v hornině nebo jako součást tmelu  
slída   1       dominuje muskovit  
živce   4