Obchodní název: rožanská žula

Minerál % cca % od % do Popis
apatit         Akcesoricky.  
biotit   10       Lupínkovitý, korozivní rozpad do roztřepených okrajů, chloritizován.  
křemen   36       Xenomorfně omezen, popraskaná zrna, granulována, undulozně zháší.  
K-živec   24       Xenomorfně omezen, perthitické mikrokliny, nízký stupeň triklinity.  
magnetit         Akcesoricky. Nepravidelná izometrická zrna.  
plagioklas   29       Hypautomorfně omezen.Oligoklas.  
zirkon         Akcesoricky.