Obchodní název: prachatický (šumavský) diorit

Minerál % cca % od % do Popis
amfibol   20        
biotit   60       Všesměrně uspořádané lišty , hnědé, pleochroické.  
křemen   10       Undulozní, drobnější zrna.  
muskovit   1       Sekundární, zatlačuje živec.  
plagioklas   7       Drobná, lamelovaná zrna.  

Výbrus prachatického dioritu  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)  
Výbrus PrachD 1  
Výbrus prachatického dioritu při zkřížených nikolech. Zvětšeno 10x. Hnědavé, zelenavé biotity, jasně zelenomodrý muskovit uprostřed, šedavé lamelované plagioklasy, bílý křemen. Převážně v biotitech drobné uzavřeniny zirkonů. Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)