Obchodní název: svinětický diorit (syenit)

Minerál % cca % od % do Popis
amfibol          
K-živec          
flogopit          
plagioklas          
pyroxen