Obchodní název: podhornoújezdský pískovec (hořický)

Minerál % cca % od % do Popis
křemen   73       subangulární klasty s nízkou sféricitou, bez přednostní tvarové orientace o střední velikosti 0,12 mm  
muskovit   1       drobné tence protáhlé šupinky  
turmalin   1        
zirkon   1        
živce   9       K-živce i plagioklasy, subangulární až suboválné klasty s nízkou sféricitou, hodně sericitizované, pertitické, o střední velikosti 0,14 mm