Obchodní název: boháňský pískovec

Minerál % cca % od % do Popis
biotit   1       akcesoricky  
křemen   85       Tvoří subangulární až suboválné klasty bez přednostní tvarové orientace.Střední velikost klastů je 0,04-0,43 mm.  
K-živec   10       Suboválné klasty s nízkou sféricitou. Střední velikost 0,21.  
muskovit   1       akcesoricky, sekundární sericit tvoří alterace na živcích  
plagioklas          
titanit   1       akcesoricky