Obchodní název: božanovský pískovec

Minerál % cca % od % do Popis
biotit   1       drobné šupinky  
křemen   78       klasty jsou subangulární až suboválné s nízkou sféricitou, bez přednostní tvarové orientace, střední velikost klastů 0,35  
K-živec   13       subangulární klasty s nízkou sféricitou, často sericitizované, střední velikost klastů 0,37 mm  
muskovit   1       drobné šupinky  
plagioklas   13       sericitizované  
turmalin   1        
zirkon   1