Obchodní název: žumberská žula

Minerál % cca % od % do Popis
apatit         Akcesoricky  
biotit         Shluky krátkých sloupců a šupin, často chloritizovaný.  
křemen         Tvoří shluky alotriomorfních, izometrických zrn, undulozní.  
K-živec         Převládá nad plagioklasem, vystupuje ve formě serocitizovaných krátce sloupcovitých zrn.  
plagioklas          
titanit         Akcesoricky  
různé minerály         rudní pigment - magnetit, hematit, sekundární epidot  

Morašice výbrus  
Ve výbruse jsou vidět v granitu především větší šedá zrna K-živce, lamelované plagioklasy a křemen. Foto při zkřížených nikolech. Granit z lomu Morašice. Foto: Štěpánka Mrázová. (2014)  
Žumberk výbrus  
Vyrostlice plagioklasu a biotitu v drobnozrnnější základní hmotě ve výbruse žumberské žuly. Zkřížené nikoly. Lokalita Žumberk. Foto: Štěpánka Mrázová (2014)