Obchodní název: hudčická žula-blatenský typ plutonu

Minerál % cca % od % do Popis
amfibol         Množství kolísá v různých partiích.  
biotit          
plagioklas