Obchodní název: královédvorský pískovec

Minerál % cca % od % do Popis
křemen   83       subangulární až suboválné klasty s nízkou sféricitou, střední velikost je 0,19 mm  
K-živec   2       subangulární klasty s nízkou sféricitou  
muskovit   1       drobné tence protáhlé šupinky  
plagioklas          
rutil   1        
turmalin   1        
zirkon   1