Obchodní název: bernartický hadec
Název lomu: Bernartice
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastr: Borovsko
Mapa: 23121 - Čechtice
Popis lomu: Lom je situován v jižní části serpentinitového tělesa, největšího hadcového tělesa na české straně Českomoravské vrchoviny. Naprosto převládající složkou ložiskové výplně je zelenočerný jemnozrnný serpentinit, který vznikl metamorfózou ultrabazické vyvřeliny. Makroskopicky se jedná o zelenošedou horninu se smyčkovou strukturou, tvořenou relikty olivínu a tremolitem. Těží zde firma Bernartice firma SHB, s.r.o. (https://kamenolombernartice.cz)