Obchodní název: čedič z Vinařické hory
Název lomu: Vinařická hora
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastr: Vinařice u Kladna
Mapa: 12231 - Kladno
Popis lomu: Na Vinařické hoře je skupina starých lomů, kde se těžil čedič ke stavebním účelům již od 19. století. rekonstrukcí silnic a chodníků. Koncem 20. století probíhala těžba kameniva v rozsáhlém kamenolomu situovaném na východním úbočí, které bylo používáno do živičných směsí v místní obalovně. Západní část Vinařické hory, která zahrnuje i staré lomy, je od roku 1985 chráněna jako přírodní památka a probíhá tudy naučná stezka.