Obchodní název: markovický amfibolit
Název lomu: Markovice u Čáslavi
Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastr: Žleby
Mapa: 13413 - Čáslav
Popis lomu: Tříetážový činný lom.Jedná se o klasické naleziště minerálů alpských žil (prehnit, kalcit, analcim, laumontit, natrolit,v minulosti i křišťál. V současnosti je zdejší lom zaměřen především na těžbu kameniva pro štěrkařské účely, jeho součástí je i kamenická dílna, která se věnuje také ušlechtilé kamenické výrobě. Vznikají tu především pomníky se všemi jejich doplňky, parapety, obkladové nebo dlažební desky. Specialitou, v České republice neobvyklou, jsou štípané kusy markovického amfibolitu, které se uplatňují jako pamětní kameny významných staveb (Silnice Čáslav-Holding, a.s., Lom a kamenictví Markovice)(aktualizace 2011)
Poznámka: Jedná se o klasické naleziště minerálů alpských žil (prehnit, kalcit, analcim, laumontit, natrolit,v minulosti i křišťál.