Obchodní název: olšínská žula (mysletická)
Název lomu: Olší-Mysletice
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Katastr: Olší u Telče
Mapa: 23431 - Telč
Popis lomu: Lom je vzdálen cca 500m j. od obce Olší, mezi Olší a Mysleticemi při stoupání silnice se odbočí k Z asi 200m vzhůru na návrší. Velikost původního jámového lomu cca 80x80m. V okolí lomu se nachází množství bloků o velikosti cca 1-2m.
Poznámka: Lom je téměř zcela zavezen (kámen, hlína, suť), dnes v jednom místě pouze výchoz horniny. Číslo DB: DEKJP 14/04.

Olší-Mysletice