Obchodní název: vápovický eklogit
Název lomu: Vápovice
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Katastr: Vápovice
Mapa: 23432 -
Popis lomu: Lom se nachází asi 800m s. od obce Vápovice, směrem na Vápovickou horu. Asi 200m s. od obce odbočit ze silnice na Z, dále po polní cestě asi 600m na částečně zalesněném návrší a zde se nalézá lom. Lom má rozlohu 30x30m, max. výška lomové stěny je 4m, skrývka asi 1m. V lomu se nacházejí bloky vytěženého kamene o velikosti asi 1m. Lom byl otevřen v roce 1930, v provozu byl jen občasně přibližně 10 let. Veškerý vytěžený kámen se zpracovával na štěrk k udržování silnic.
Poznámka: Lom je zcela zarostlý křovím a stromy, na volném místě se nachází včelín. Číslo DB: DEKJP 13/04.

Vápovice