Obchodní název: rabštejnská (manětínská) břidlice
Název lomu: Rabštejn nad Střelou
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Katastr: Nový Dvůr u Žihle
Mapa: 11244 - Žlutice
Popis lomu: tzv. Kozí hřbet (Ziegenruckberg), byly zde nejkvalitnější ze všech ostatních lomů,bylo zde rozlišeno pět druhů břidlic, z nichž nejkvalitnější byla modrošedá, tence štípatelná (Hochstetter (1856)), lomy byly v provozu ještě ve 20. letech 20.stol.(největší lom Sandtnerův na levém břehu Střely), koncem 60.let se těžilo ložisko Hrádek 3km jjz. Rabštejna. Dalším centrem těžby bylo okolí Manětína, avšak břidlice byla méně kvalitní , proto jsou lomy od 1. svět. války opuštěny.