Obchodní název: kokorský travertin
Název lomu: Kokory
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Katastr: Kokory
Mapa: 25131 - Přerov
Popis lomu: Ložisko má rozměr 50x100m , je částí staropleistocenní kupy,protažené je ve směru V-Z.Vrstvy jsou vodorovné nebo mírně ukloněné k JV.Skrývku tvoří ornice a sprašové hlíny o max. mocnosti 2,5m, podloží spodnotortonské jíly vápnité. Těžba byla zastavena v roce 1991.