Obchodní název: valkeřický trachyt
Název lomu: Valkeřice
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Katastr: Valkeřice
Mapa: 02412 - Povrty
Popis lomu: U Valkeřic(Algersdorf) na Děčínsku byly založeny 3 lomy v letech 1842-1872 a koncem 19. stol. zde pracovalo 100-150 lidí. Počátkem 20,století byly založeny ještě další dva lomy, těžba však klesala, až na zač. 2.svět. války ustala.V 90.letech se uvažovalo o obnovení těžby.

Valkeřice  
Foto: Zuzana Skácelová (2014)  
Valkeřice 1  
Foto: Zuzana Skácelová (2014)  
Valkeřice 2  
Foto: Bedřich Mlčoch (2014)