Obchodní název: kaltensteinský mramor (slezský)
Název lomu: Staré Podhradí
Kraj: Olomoucký
Okres: Jeseník
Katastr: Černá Voda
Mapa: 14223 - Lipová lázně
Popis lomu: Lom poblíž zříceniny hradu Kaltenstein (Hradisko), lomy u Černé Vody, Vápenné a Žulové. Pro omezené zásoby a kolísavou kvalitu byly lomy postupně opouštěny, poslední zřejmě počátkem 2. svět. války. Koncem 70. let zde chtěly Rudné doly Jeseník obnovit těžbu, ale po negativních výsledcích geolog. průzkumu z r. 1980 (Grunnerová 1983) od toho upustili.