Obchodní název: lipovský mramor (slezský)
Název lomu: Lipová u Jeseníku
Kraj: Olomoucký
Okres: Jeseník
Katastr: Horní Lipová
Mapa: 14241 - Branná
Popis lomu: okolí Horní a Dolní Lipové: lomy na sv. úbočí Mramorového vrchu jz. od Horní Lipové, lom nad železniční tratí Horní Lipová - Ramzová, lom na sz. svahu Smrčníku, ložisko Pomezí lom nad železniční tratí Horní Lipová - Ramzová nyní provozuje a.s. Slezský kámen (aktualizace 2011), je založen v pruhu krystalických vápenců na styku série Branné s keprnickým krystalinikem směru zhruba SV-JZ se středním úklonem k SZ, v nadloží biotitických a v podloží rohovcových, muskovitických a kvarcitových rul